Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Herby; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22 lipca 2020 r.

do Porozumienia nr 101/KT/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Herby prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe