Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Pilchowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Pilchowice prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie gminy Pilchowice- część II"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe