Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Burmistrza Wilamowic; Wójta Gminy Kozy

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Pisarzowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe