Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.652.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXII/214/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Pyskowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe