Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/186/20 Rady Gminy Lipowa

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe