Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt III SA/Gl 28/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 r. nr III/32/2018 w przedmiocie nadania statutu sołectwu Teresów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe