Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/309/2020 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu - etap I

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe