Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/207/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/199/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe