Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr IG.7021.6.8.2020 Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Porąbka

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kęty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe