Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.786.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 września 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXI/292/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe