Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/241/20 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Świerklańcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe