Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/402/20 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe