Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Przystajń; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Przystajń zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe