Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WDMiOD.RP.031.11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Siewierz zarządzania odcinkiem drogi powiatowej 4706 S w związku z realizacją przez Gminę zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe