Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe