Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/154/2020 Rady Gminy Łękawica

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łękawica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe