Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/370/20 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia trybu udzielenia dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Mysłowice przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu rozliczenia tych dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe