Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr XI/4/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe