Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr XI/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe