Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 217/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r., w trybie naboru uzupełniającego, na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe