Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/176/2020 Rady Gminy Mstów

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/157/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w 2020 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mstów, realizowanych przez osoby fizyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe