Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/179/2020 Rady Gminy Tworóg

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe