Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Głubczyckiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe