Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Wielowieś

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wielowieś

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe