Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/227/2020 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe