Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/125/20 Rady Gminy Herby

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Herby

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe