Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/248/20 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerklaniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe