Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OS.032.1.20.2020 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków

z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe