Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/161/2020 Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe