Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe