Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/9/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe