Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/307/2020 Rady Miasta Wisła

z dnia 1 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe