Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/208/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r., w tym trybu konsultacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe