Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 481 Burmistrza Strumienia; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie współdziałania Gminy Pawłowice z Gminą Strumień przy realizacji zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe