Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.35.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 października 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 542/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "KONSTANTYNÓW", "ŚRODULA", "ZUZANNA" - etap 1

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe