Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/194/2020 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niź 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe