Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.843.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 października 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 192/XXII/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe