Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.867.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 października 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały 111/XVII/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 4 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe