Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 173/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Wschód w Gliwicach na uchwałę Rady Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019 r. nr VI/108/2019 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe