Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Herby; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Herby realizacji zadania polegającego na budowie drogi rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2325S i 2328S zlokalizowanych na terenie gminy Herby tj. wzdłuż ul. G. Morcinka od ostatnich zabudowań w miejscowości Chwostek do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2327S i 2328S i dalej- ul. Koszęcińską wzdłuż drogi powiatowej nr 2328S do ostatnich zabudowań w miejscowości Hadra

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe