Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI.152.2020 Rady Gminy Ślemień

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ślemień

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe