Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/216/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe