Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.892.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 października 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/177/2020 Rady Gminy Wielowieś z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zacharzowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe