Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PZD.073.3.2020 Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe