Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.897.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 października 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XV/125/20 Rady Gminy Herby z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Herby

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe