Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.904.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 października 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/191/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe