Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/288/20 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/390/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 maja 2017 r. dotyczącej zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe