Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/296/20 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/209/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez gminne jednostki organizacyjne z nieruchomości gminnych będących w trwałym zarządzie zmienionej uchwałą Nr XXVI/306/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/209/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez jednostki organizacyjne z nieruchomości gminnych będących w trwałym zarządzie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe