Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/298/20 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w publicznych szkołach (zespołach) i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe