Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/206/2020 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe